Informace akcionářům

 
Dostupné informace jsou uloženy v PDF souboru chráněném heslem. Heslo pro přístup obdrželi akcionáři poštou. Neobdželi jste-li dopis s heslem obraťte se na nás v menu Kontakt

Aktuálně

Zápis z VH

Zápis z VH 20221011.pdf

Zápis z VH 220530.pdf

Zápis z VH 220630.pdf

 

Výroční zpráva, zpráva auditora, atd.

Výroční_zpráva.pdf

Zpráva_nezávisléhé_auditora.pdf

Výkaz_zisku_a_ztráty.pdf

Rozvaha.pdf

 

Základní dokumenty

Stanovy_2022.pdf

 

Ostatní dokumenty