Informace akcionářům

 
Dostupné informace jsou uloženy v PDF souboru chráněném heslem. Heslo pro přístup obdrželi akcionáři poštou. Neobdželi jste-li dopis s heslem obraťte se na nás v menu Kontakt

Aktuálně

Pozvánka na řádnou VH

Pozvánka na řádnou VH včetně plné moci.pdf

 

Výroční zpráva, zpráva auditora, atd.

Výroční_zpráva.pdf

Zpráva_nezávisléhé_auditora.pdf

Výkaz_zisku_a_ztráty.pdf

Rozvaha.pdf

 

Druhý veřejný návrh a stanovisko představenstva

Veřejný návrh smlouvy na koupi akcií.pdf

Stanovisko k veřejnému návrhu.pdf

 

V přiložených třech souborech naleznete detaily k nabídce možnosti odkupu akcií

Průvodní dopis akcionářům.pdf
 

Veřejný návrh smlouvy ZAS Zbizuby.pdf

Akceptační formulář.pdf


Základní dokumenty

Stanovy 6.6.2014.pdf (153,4 kB)

 

Ostatní dokumenty