Informace akcionářům

 
Dostupné informace jsou uloženy v PDF souboru chráněném heslem. Heslo pro přístup obdrželi akcionáři poštou. Neobdželi jste-li dopis s heslem obraťte se na nás v menu Kontakt

Aktuálně

Pozvánka na VH 2023.

Pozvánka na VH 230629 včetně plné moci.pdf

 

Výroční zpráva, zpráva auditora, atd.

Výroční zpráva 2022.pdf

Rozvaha 2022.pdf

Zpráva nezávislého auditora 2022.pdf

Výkaz zisku a ztrát 2022.pdf 

 

Základní dokumenty

STANOVY.pdf

 

Ostatní dokumenty