Informace akcionářům

 
Dostupné informace jsou uloženy v PDF souboru chráněném heslem. Heslo pro přístup obdrželi akcionáři poštou. Neobdželi jste-li dopis s heslem obraťte se na nás v menu Kontakt

Aktuálně

 

Pozvánka na řádnou VH 2024

Pozvánka na VH 2024 řádnou 240625.pdf

 

Dokumenty k VH

Rozvaha.pdf

Výkaz zisku a ztráty.pdf

Výroční zpráva.pdf

Zpráva auditora.pdf

Návrh stanov_2024.pdf
 

Zápis z VH 2023

Zápis z VH 230629.pdf

 

Základní dokumenty

STANOVY.pdf