Obecné informace:

ZAS Zbizuby, a.s.

datum zápisu: 9. března 1999
sídlo: Zbizuby čp.16, pošta PSČ 285 04 Uhlířské Janovice
zapsána v OR uvedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 5830
Akcie:   2141 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč
             3999 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč
             Základní kapitál 42.131 tis. Kč
 
Společnost obhospodařuje cca 1545 ha zemědělské půdy, z toho je 1387 ha orné půdy.
Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování obilovin (pšenice, ječmen), řepky ozimé, kukuřice, brambor, jetele, vojtěšky. Společnost chová cca 1056 ks skotu, z toho cca 398 ks dojných krav.

Aktuálně:

Výzva k odevzdání listinných akcií v dodatečné lhůtě včetně průvodního dopisu v sekci Informace akcionářům
 
Dne 19.10.2022 byl zahájen prodej brambor. Cena 10,- Kč / kg. Prodej probíhá v pracovních dnech od 8:00 do 11:30 a od 12:00 do 15:00 hod.